Milutin, Otilia, Middlebury College, United States