Tanabe Seiko, Feminism, and the Making of a Love Novel

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5195/jll.2021.191

Abstract

-

Author Biography

Luciana Sanga, Northwestern University

Luciana Sanga is a Visiting Assistant Professor in the Asian Languages and Cultures Department at Northwestern University. She holds a PhD in Japanese Literature from Stanford University. Her work has appeared or is forthcoming in the Journal of Asian Studies, Review of Japanese Culture and Society, and Proceedings for the Association of Japanese Literary Studies. She is currently completing her book manuscript "The Production of Genre: Love Novels in Contemporary Japanese Literature."

References

Asaoka Takahiro. “Kōdo keizai seichō no tōrai to shūkanshi dokusha - sōgō shūkanshi to sono dokusha de aru sarariman wo chūshin ni.” In Zasshi media no bunkashi: henbōsuru sengo paradaimu, edited by Okada Akiko, and Yoshida Noriaki, 129–162. Tokyo: Shinwasha, 2012.

Bardsley, Jan. “Fashioning the people's princess: Women's magazines, Shōda Michiko, and the royal wedding of 1959.” US-Japan Women's Journal. English Supplement (2002): 57-91.

Berkeley, Kaite. Pornography and Difference. Bloomington: Indiana University Press, 1995.

Bullock, Julia. The Other Women's Lib: Gender and Body in Japanese Women's Fiction. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010.

Bullock, Julia. “Rethinking Literature and the Arts.” In Rethinking Japanese Feminisms, edited by Julia C. Bullock, Ayako Kano, and James Welker. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2018. Kindle.

Bullock, Julia, Ayako Kano, and James Welker. Rethinking Japanese Feminisms. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2018. Kindle.

Chartier, Roger. The Order of Books: Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Chun, So Hyun. “Blowing Away Convention: Enchi Fumiko, Tanabe Seiko and Aging Women in Modern Japanese Literature,” Washington University in St Louis PhD Dissertation, 2016.

Croissant. “16 no ren’ai shōsetsu ni miru Tanabe Seiko ryū ren’ai sahō.” Croissant, May 1983.

Dollase, Hiromi Tsuchiya. Age of Shōjo: The Emergence, Evolution, and Power of Japanese Girls' Magazine Fiction. Albany, NY: SUNY Press, 2019.

Duff, David ed. Modern Genre Theory. Harlow, England: Longman, 2000.

Frow, John. Genre. London: Routledge, 2005.

Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Hanatsu Hanayo. Iiyoru. 2 volumes. Tokyo: Shōgakkan, 2009.

Iida Yūko. “Tanabe Seiko to feminizumu, kasanari to chigai to.” Kokubungaku kaishaku to kanshō bessatsu (2006): 172–179.

Ito, Ken. An Age of Melodrama: Family, Gender, and Social Hierarchy in the Turn-of-the-Century Japanese Novel. Stanford: Stanford University Press, 2008.

Kageyama Kayoko. Sei, media, fūzoku: shūkanshi Asahi Geinō kara miru fūzoku to shite no sei. Tokyo: Kōdansha, 2004.

Kan Satoko. “Sensō dokushin josei he no manazashi.” Kokubungaku kaishaku to kanshō bessatsu (2006): 150-159.

Kanno Satomi. Shōhisareru ren’airon: Taishō chishikijin to sei. Seikyūsha, 2001.

Katō Shūichi. Ren'ai kekkon wa nani o motarashita ka: sei dōtoku to yūsei shisō no hyakunen kan. Tokyo: Chikuma Shobō, 2004.

Kawata Uichirō. Onnanoko o korosanai tame ni: kaidoku nōshuku kangen hyakupāsento no ren’ai shōsetsu. Tokyo: Kōdansha, 2012.

Koyano Atsushi. Ren’ai no Shōwa shi. Tokyo: Bungei Shunjū, 2008.

Levy, Indra ed. Translation in Modern Japan. New York: Routledge, 2010.

Mackie, Vera. Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.

Mori Naoko. Onna wa poruno o yomu: josei no seiyoku to feminizumu. Tokyo: Seikyūsha, 2010.

Mikals-Adachi, Eileen B. “Romantic Adventures in Prose: Ren’ai Shōsetsu (Romance Novels) by Yuikawa Kei.” US-Japan Women’s Journal 43, no. 1 (2012): 85–105.

Mulhern, Chieko Irie ed. Japanese Women Writers: a Bio-critical Sourcebook. Westport, Conn: Greenwood Press, 1994.

Mulvey, Laura. Fetishism and Curiosity. Bloomington: Indiana University Press, 1996.

Mulvey, Laura. Visual and Other Pleasures. England: Palgrave MacMillan, 2009.

Nagata Morihiro. 2015. Nihon no kannō shōsetsu: seihyōgen wa dō shinka shitaka. Tokyo: Asahi Shinbun Shuppan.

Okada Akiko and Yoshida Noriaki, eds. Zasshi media no bunkashi: henbō suru sengo paradaimu. Tokyo: Shinwasha, 2012.

Saegusa Kazuko. Ren’ai shōsetsu no kansei. Tokyo: Seidosha, 1991.

Sakamoto Hiroshi. “Sen kyū hyaku go jū nendai Shūkan Asahi to Ōya Sōichi: rensai Gunzō dansai wo megutte.” In Zasshi media no bunkashi: henbō suru sengo paradaimu, edited by Okada Akiko, and Yoshida Noriaki, 69–100. Tokyo: Shinwasha, 2012.

Saeki, Junko. “From iro (eros) to ai= love: the case of Tsubouchi Shōyō.” Translated by Indra Levy. In Translation in Modern Japan, edited by Indra Levy, 85-113. Routledge, 2010.

Sakai Junko. Makeinu no tōboe. Tokyo: Kōdansha, 2003.

Seaman, Amanda. Bodies of Evidence: Women, Society, and Detective Fiction in 1990s Japan. Hawai'i: University of Hawai'i Press, 2004.

Senda Yuki. Nihon gata kindai kazoku – doko kara kite doko he iku no ka. Tokyo: Keisō shobō, 2011.

Shigematsu, Setsu. Scream from the Shadows: The Women’s Liberation Movement in Japan. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.

Sokolsky, Anne, and Tim Yamamura. ““Dorei” (Slave): A Play by Tamura Toshiko.” Asian Theatre Journal 27, no. 2 (2010): 203-45.

Suzuki Keiko. “Gokujō no ren’ai shōsetsu wo midoku suru.” Kokubungaku kaishaku to kanshō bessatsu (2006): 139–149.

Suzuki, Tomi. Narrating the Self: Fictions of Japanese Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1997.

Takahashi Gorō. Shūkanshi fūunroku. Tokyo: Bungei Shunjū, 2006.

Tanabe Seiko. Iiyoru; Shiteki seikatsu. Tokyo: Bungei Shunjū, 1982.

Tanabe Seiko and Ueno Chizuko. “Taidan Bungaku to feminizumu no kōfuku na kaikō,” Kikan Femina Tokushū Tanabe Seiko, March 1991.

Tanabe Seiko and Kawakami Hiromi. “Ren’ai shōsetsu somosomo banashi,” Subaru, May 2002 (24).

Tanabe, Seiko, McKinney, Meredith. A Thousand Strands of Black Hair. United Kingdom: Anthem Press, 2012.

Tanaka Aiko. “Ūman ribu no ‘sei kaihō’ saikō: beddo no naka no taitōsei kakutoku ni mukete.” Joseigaku nenpō 28 (2007): 97-117.

Tanimoto Naho. Ren’ai no shakaigaku: “asobi” to romantikku rabu no hen’yō. Tokyo: Seikyūsha, 2008.

Uno Kōichirō. “Asobi zakari 1.” Shūkan Taishū, August 9, 1973.

Uno Kōichirō. “Asobi zakari 8.” Shūkan Taishū, September 27, 1973.

Yamaguchi, Tomomi. ““Gender Free” Feminism in Japan: A Story of Mainstreaming and Backlash.” Feminist Studies 40, no. 3 (2014): 541-572.

Yamamoto, Fumiko Y. “Tanabe Seiko.” In Japanese Women Writers: a Bio-critical Sourcebook, edited by Chieko I. Mulhern, 397-402. Westport, Conn: Greenwood Press, 1994.

Downloads

Published

2021-04-21